DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i14.25062

Капіталізація банків України: сучасний стан та проблеми нарощення

З. М. Васильченко, І. В. Доманецький

Abstract


The article presents the main approaches to determining the nature of the bank's capitalization and an international experience of increasing capital of banks is examined. The present state of the level of capitalization of the banking system of Ukraine is analyzed and the major problems of its extension are highlighted. The directions and methods of increasing the level of capitalization of the banking system of Ukraine are proposed.

Keywords


capitalization of bank; financial capitalization; fictitious capitalization; mergers and acquisitions; subordinated debt; equity concentration; Herfindahl-Hirschman Index

References


Розенберг Д. Словарь банковских терминов; пер. с англ. / Д. Розенберг – М.: ИНФРА-М, 1997. – 360 с.

Словник сучасної економіки Макміллана / Пер. з англ. – К. : АртЕк, 2000. – 640 с.

Момот Т. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології / Т. Момот. – Х.: Фактор, 2007. – 224 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

Финансовый словарь / А. А. Благодатин, А. М. Лозовский, Б. А. Райзбер. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 378 с.

Арбузов С. Г. Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.

Гриценко А. Реальна та фіктивна капіталізація. Нотатки з конференції “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України” / Андрій Гриценко // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 3. – С. 38–43.

Царьков В. А. О качестве корпоративного управления и цене “дутого” капитала банка / В. А. Царьков // Банковское дело. – 2003. – № 2. – С. 25–28.

Климов А.С Банковские IPO как способ повышения капитализации финансовых институтов: перспективы для российских кредитных организаций // Экономические науки. – 2007. – № 5 (30). – С. 183-187.

Офіційний Інтернет-сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Економічні матеріали. – Режим доступу: http://bank.gov.ua.

Про банки і банківську діяльність: закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Чурило, П.Б. Стан здійснення угод злиття і поглинання в банківській системі України [Електронний ресурс] / П.Б. Чурило // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2010. – №27. – Режим доступу: http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Churilo.pdf.

Крамаренко Г.А. Банківська система України в умовах глобалізації: захист національних інтересів, безпека розвитку / Г.А. Крамаренко // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2008. – № 1. – С. 197-206

Марцин В.С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку / В.С. Марцин // Фінанси України : зб. наук. праць. – 2007. – № 2. – С. 77-88.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 З. М. Васильченко, І. В. Доманецький

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770