DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i14.25072

Ринок споживчого кредитування: проблеми та перспективи розвитку у посткризовий період

В. Я. Вовк

Abstract


The features of consumer crediting market functioning have been studied, as well as the structure of credits given to physical bodies has been analysed in the article. Besides, factors that stipulated the activation of consumer crediting in a pre-crisis period, as well as factors that hamper its development in a post-crisis period, have been grounded herein. The role of bureau of credit histories in decrease of credit risks on credits given to physical bodies, has been considered.

Keywords


retail crediting market; consumer crediting; structure of credits given to households; bureau of credit histories

References


Банки полюбили ежемесячные комиссии: обзор рынка потребительского кредитования на 16 октября 2012 года. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prostobank.ua/potrebitelskie_kredity/stati/banki_polyubili_ezhemesyachnye_komissii_obzor_rynka_potrebitelskogo_kreditovaniya_na_16_oktyabrya_2012_goda

Вовк В. Я. Кредитування і контроль : навч. посіб. / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463 с.

Гриньков Д. Опасные сети // Бізнес. – 2007. – № 31. – С. 48 – 51

Грищук Ю.П. Проблеми споживчого кредитування в Україні. – [Електронний ресурс] / Ю.П. Грищук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_NPM_2012/Economics/1_116750.doc.htm

Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

Думка експерта: Доступ до всіх даних клієнтів допоможе банкам лише частково. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2012/09/24/336596/

Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування / В.Зінченко, Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2007. – № 10. – С. 7 – 10.

Мороз А.М. Кредитний менеджмент : навч. посібн. / А.М. Мороз, Р.І. Шевченко, І.В. Дубик. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с.

Обмеження на кредитування у валюті позитивно вплинули на якість активів банків – S&P. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/142757

Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Петрук О. М. Банківська справа : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця / О. М. Петрук. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufin.com.ua/koncepcia/002.doc

Сидоренко В.А. Проблеми організації кредитного процесу у комерційних банках України // Вісник УБС НБУ. – 2009. – № 3(6). – С. 142 – 147.

Усі позичальники потраплять до державного реєстру. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/12057-usi_pozichalniki_potraplyat_do_derzhavnogo_reestru.html

Як створення Державного реєстру кредитних історій вплине на ринок? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.prostobank.ua/spozhivchi_krediti/dumki_ekspertiv/yak_stvorennya_derzhavnogo_reestru_kreditnih_istoriy_vpline_na_rinok.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 В. Я. Вовк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770