DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i14.25112

Диференціація регіонів України за розвитком соціальної сфери та міжбюджетних відносин

О. М. Тищенко, Н. Ю. Тимушева

Abstract


The article describes the differentiation of social and economic development of the regions of Ukraine. Using the methods of cluster analysis study the distribution of regions for the period 2000 - 2011. depending on their socio-economic development and the level of intergovernmental relations. Demonstrated the existence of the relationship of these factors, also shows that the inefficient system of intergovernmental fiscal relations hinders social and economic development of regions.

Keywords


region; differentiation; intergovernmental relations; socio-economic development; social services; cluster analysis

References


Балтина А.М. Межбюджетные отношения в регионе: модели организации и регулирования: монография / А.М. Балтина, В.А. Волохина. – Оренбург: ОГУ, 2004. – 197 с.

Вишневська Н. В. Бюджетна політика: регіональний аспект: монографія / Н. В. Вишневська. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. – 244 с.

Зайчикова В. В. Місцеві фінанси: України та європейських країн / В. В. Зайчикова. – К.: НДФІ, 2007. – 299 с.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О. П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

Консультативна підтримка реформи місцевих бюджетів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток /Л. Корнійчук // Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 82–90.

Олдендерфер М.С. Кластерный анализ. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: пер. с англ./М.С.Олдендерфер. Р.К.Блєшфилд. — М.: Финансы и статистика, 1989—215 с.

Оцінка стійкості доходів місцевого бюджету та її урахування у середньостроковому плануванні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/.../Chervyak_mistcevyi_budghet.pdf

Современные проблемы моделирования соціально-экономических систем: монографія / под. ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х.: ВД. «ІНЖЕК», 2009. – 440 с.

Соколов Н.А. Прогнозирование показателей социально-экономического развития региона.–Сумы:Университетская книга, 2005.–79 с.

Тищенко О.М. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи/ О.М.Тищенко, К.В.Голякова//Вісник університету банківської справи НБУ : Зб.наук.праць. - 2011. - №1(10). - С.3-9

Тищенко О.М. Рекомендаціїї щодо вдосконалення регулювання соціально-економічного розвитку України засобами податкової політики/ О.М.Тищенко, О.С.Головня // Ліберманівськи читання -2011: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія / під ред. В.С.Пономаренка, М.О.Кизима. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – С.106 - 121

Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія / Кондусова Л. Ф., Нескородєва І. І., Алексеєнко І. І. та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 268 с.

Федосов В. М. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: монографія / В. М. Федосов та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.

Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І. Я. Чугунов. – К.: НІОС, 2003. – 448 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 О. М. Тищенко, Н. Ю. Тимушева

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770