Забезпечення фінансової стійкості банків в сучасних умовах

О. О. Лєгостаєва, Т. В. Самохіна

Abstract


The article reviews the current state of the banking system, definition and systematization of internal and external factors that affect the financial stability of banks, which allow identify problem areas of the bank activity and make decisions in time, and to increase the effectiveness of the bank in the current economic conditions.

Keywords


firmness; financial firmness of bank; financial firmness of the banking system; stability; factor; reliability

References


Офіційний сайт Національного банку України. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// bank.gov.ua.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. №368. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: монографія / Барановський О.І. – К.: КНТУ, 2009. – 754 с.

Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: монографія / Коваленко В.В. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. — 228 с.

Святко С.А. Аналіз і оцінка фінансової стійкості банку як необхідна умова ефективного банківського менеджменту / С.А. Святко, Р.І. Міллер // Фінанси України. — 2001. — № 8. — С. 48-54.

Склеповий І.Є. Складові стійкості комерційного банку / Склеповий І.Є. // Фінанси України. — 2002. — № 5. — С. 138-143.

Шиллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення / Шиллер Р.І. — К.: Наукова думка, 2000. — 158 с.

Тимошенко О.П. Стійкість банківської системи України: теоретичний аспект / О.П. Тимошенко // Науковий вісник БДФА: Збірник наукових праць. Вип. 4 (13): Економічні науки. — Чернівці, БДФА, 2008. — С. 59-65.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25116

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 О. О. Лєгостаєва, Т. В. Самохіна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770