DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25118

Удосконалення методичного підходу щодо системи оцінки та управління кредитними ризиками банку

І. В. Карбівничий

Abstract


The author has proposed the improvement of the scientific-and-methodological approaches to credit risk evaluation and management in banking activity.

Keywords


credit risk; management; evaluation

References


Банківські ризики: теорія та практика управління : монографія / [Примостка Л. О., Лисенок О. В., Чуб О. О. та ін.] ; Держ. вищий навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 456 с.

Версаль Н. І. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності / Н. І. Версаль, С. М. Олексієнко // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 86–95.

Д`яконова І. І. Удосконалення банківських операцій і попередження ризиків як умова зміцнення банківської системи України : [монографія] / І. І. Д`яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 88 c.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 І. В. Карбівничий

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770