DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25153

Розвиток інноваційної діяльності в Україні: економіко-правове забезпечення

О. Є. Костюченко, А. Є. Удянський

Abstract


This article dwells upon the current situation and challenges of financing subjects of innovative activity in Ukraine. We examined the specific features of bank lending to innovative projects and highlighted measures contributing to realization and development of the innovative activities in Ukraine. Our analysis of legal procedures helped to determine spheres of innovative activities receiving state support.

Keywords


innovation activity; employment potential; financing; business entity; crediting

References


Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку. Монографія / В.В. Зянько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008.– 397, [1] с.

Кочума І.Ю. Актуальні проблеми формування та використання трудового потенціалу в Україні на сучасному етапі / І.Ю. Кочума // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. − 2011. − 3 (12). − С. 327-330.

Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов : пути к развитию человека / Пер. с англ.; ПРООН. − М.: Из-во «Весь Мир», 2010. − 244 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник 2011 р. – К.: Держкомстат України. – 282 с.

Кузнєцова А.Я. Удосконалення банківського і небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні : монографія / А.Я. Кузнєцова, Н.Я. Зінько, О.О. Другов. − К. : УБС НБУ, 2009. − 175, [1] с.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. №40-IV // Офіц. вісн. України. − 2002. − № 31. – Ст. 1447.

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України : Закон України № 2505-IV від 25.03.2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. − № 13. – Ст. 662.

Кредитна програма «Реконструкція та розвиток» банку АТ «Український банк реконструкції та розвитку» станом на 14.09.2012 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ubrr.com.ua


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 О. Є. Костюченко, А. Є. Удянський

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770