DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25155

Держава як продавець ресурсів на фінансовому ринку

О. В. Ісаєва

Abstract


The article examines activity of government at the financial market as a seller of resources, the forms of such activity and key features of their implementation are selected.

Keywords


government; financial market; seller; financial resources; public-private partnership; refinancing of banks

References


Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Данилишин Б. М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України "Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article/system?

Лубкей Н. П. Державний кредит як система кредитних відносин за участю держави // Світ фінансів. – 2008. – №4(17). – С. 28-34.

Опарін В. М. Фінанси : Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. — 240 с.

Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування : навч. посібн. – К. : КНЕУ, 2002. – 271 с.

Сарахман О. М., Галько О. Р. Розвиток системи державного кредитування інвестиційних проектів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/2112/1/2008_23_20.pdf.

Федулова Л. І., Яненкова І. Г. Організаційний ресурс ДПП в умовах подолання наслідків кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nuft.kiev.ua/upload/file/Nauka/Naukovi_vidannya/NP-34.pdf.

Чечетов М. Управління державною власністю у контексті економічної стратегії держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/upravlinnya_derzhavnoyu_vlasnistyu_u_konteksti_ekonomichnoyi_strategiyi_derzhavi-31909.html.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 О. В. Ісаєва

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770