DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25157

Стан бюджетного процесу та регіонального розвитку

М. С. Пашкевич, В. В. Дорофієнко

Abstract


The problem of regional development through effective regulation of the budget process is investigated. Some phases of the budget process and their relations with the parameters of regional development are grounded. Based on systematic research works of domestic and foreign scientists ways of improvement of theoretical and methodological foundations of the budget process are discovered. The basic economic contradictions caused by modern changing and unpredictable economic environment, the lack of solutions of which significantly inhibits the development of regions, are revealed.

Keywords


budgetary regulation; budget process; regional development; local budgets

References


Кириленко О.П. Місцеві бюджети в економічній системі держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.П. Кириленко. – Київ, 2002. – 26 с.

Лега Н.Ю., Розвиток Бюджетного потенціалу регіонів у контексті прийняття Податкового кодексу / Н.Ю. Лега // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – 2012. – № 1(5) – С.19-27

Шевченко О.В. Роль держави у трансформації економіки регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О.В. Шевченко. – Київ, 2002. – 20 с.

Волохова І.С. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.С. Волохова. – Одеса, 2005. – 23 с.

Запатріна І.В. Бюджетне регулювання економічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / І.В. Запатріна. – Київ, 2008. – 35 с.

David Ricardo [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eh.net/encyclopedia/article/stead.ricardo

John Stuart Mill - Stanford Encyclopedia of Philosophy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://plato.stanford.edu/entries/mill/#SciMet

Blinder A. Keynesian Economics. The Concise Encyclopedia of Economics / A. Blinder // Library of Economics and Liberty. – July, 2012. – 45-89 pp.

Keynes J.M. The Theory of Money and the Foreign Exchanges. A Tract on Monetary Reform / J.M. Keynes. – 1924. – 287 p.

The Concise Encyclopedia of Economics. Austrian School of Economics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.econlib.org/library/Enc/AustrianSchoolofEconomics.html

Mises von Ludwig The Theory of Money and Credit / L. Mises [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mises.org/books/Theory_Money_Credit/Contents.aspx

Rothbard M. What Has Government Done to Our Money / M. Rothbard [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mises.org/books/whathasgovernmentdone.pdf

Обоснование механизма обеспечения эффективного экономического роста / [соавт.] Яковченко А.А. // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. екон. / Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2007. - Вип. 32(126). - С. 31-38.

Базилевич В. Метафізика економіки: ідея, смисл, призначення / Базилевич В. // Банківська справа. – Київ, 2006. - №1. – С.28-35

Бескид Й. Сучасний стан та фінансове забезпечення соціальних послуг в Україні / Бескид Й. // Світ фінансів.- Тернопіль, 2005. - №1. – С.56-68

Буковинський С. Удосконалення вирівнювання фінансового забезпечення територіальних громад / С. Буковинський // Фінанси України. - 1999. - № 5. - С. 80-84.

Вовканич С. Регіоналізм і відродження України / С. Вовканич // Регіональна економіка – 1998. – №. 1. – С. 27 35.

Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети / М. Долішній [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.irr.org.ua/publication/index.php

Кравченко В. Фінанси місцевих органів влади України. Основні поняття і терміни / В. Кравченко // Зб. наук. праць НДФІ при Міністерстві фінансів України. - К., 1996. - Вип. 2. - 60 с.

Чугунов І.Я. Теоретико-методологічні засади перспективного прогнозування доходів місцевих бюджетів / І.Я. Чугунов, В.Д. Макогон // Наукові праці НДФІ. – 2007. – Вип. 2 (39). - С.3–14.

Головне управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/reg/control/dnp/uk/index

Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: Монографія / О.В. Єрмошкіна. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 479 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 М. С. Пашкевич, В. В. Дорофієнко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770