ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

В. В. Фостяк

Abstract


The article clarified the main problems management of capital banks in macro and micro level and suggests ways to improve the capitalization of the national banking system.


Keywords


Capital management of banks; the capitalization of the banking system; the mechanism management of capital banks.

GOST Style Citations


Чорна О. Є. Капіталізація банківської системи як механізм підвищення темпів економічного зростання країни/ О. Є. Чорна, А. В. Атаманцева // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. - №1(8). – с. 235-242.

Диба М. І. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України / М. І. Диба, Є. С. Осадчий // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 77-88.

Довгань Ж. Капіталізація банківської системи України / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 10-14.

Коваленко В. В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: Монографія / Коваленко В. В., Черкашина К. Ф. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ»., 2010. – 154 с.

Слав’юк Р. А. Методологічні основи аналізу капіталізації комерційних банків /Р. А. Слав’юк // Вісник Університету Банківської справи Національного Банку України. – 2008. –№ 2. – С. 28-32.

Герасименко В. Управління власним капіталом банку в Україні в умовах фінансової кризи/ В. Герасименко, Р. Герасименко // Вісник НБУ. – № 10. – 2010. – с. 12-17.

Козоріз М. А. Оцінка рівня капіталізації суб’єктів господарювання (методичні рекомендації) Інсттитут регіональних досліджень НАНкраїни; Відп. ред. д.е. н., проф..М.А.Козоріз. – Львів, 2008. – 112 с.

Пила В. І. Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності/В. І. Пила, О. І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - № 9      (112). –С. 3-7.

Слобода Л. Я. Зарубіжний досвід управління капіталом банків / Л. Я. Слобода, В.В. Фостяк // Інвестиції: управління, практика, досвід. – 2011. - №11. – С. 25-31.

Банки України. Ексклюзив: Основні показники діяльності банків України на травень2011 року // Вісник Національного банку України. – № 6. – 2011. – С. 27
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28836

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 В. В. Фостяк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770