DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28839

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І СКЛАДУ НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Л. В. Піддубна

Abstract


By this time in the domestic economic thought and practice there is no
unified approach to understanding the concept of «institutional investor» and its specific
composition. In the article the key characteristics of institutional investors are highlighted, the
definition of its concept is formulated as well. On the basis of detailed analysis of practice and
legislation there was listed a range of institutional investors.


Keywords


Institutional investors; non-bank institutional investors; insurance companies; pension funds; collective investment institutions.

GOST Style Citations


Віхров, С. О. Види інституційних інвесторів на ринку цінних паперів [Текст] / С. О.
Віхров // Економіка і право. – 2010. - №3. – С. 116 – 121.

Вовчак, О.Д. Розвиток окремих категорій інституційних інвесторів в Україні
[Текст] / О. Д. Вовчак // Збірник науково-технічних праць Національного
лісотехнічного університету України Науковий вісник. – 2007. – Вип. 17.2 . – С. 260 –
266.

Зимовець, В.В. Фінансове посередництво [Текст] : Навч. посібн. / В.В.Зимовець,
С.П.Зубик. – К., 2004. – 288 с. – ISBN 966-02-1923 - 7.

Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід [Текст] :
монографія / М. П. Денисенко [та ін.] ; ред. М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова. – Суми :
Університетська книга, 2008. - 1050 с. – ISBN 978-966-680-409-2.

Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; Закон від 18.09.1991 № 1560-XII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди) [Текст] : Верховна Рада України; Закон вiд 15.03.2001 № 2299-III. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14.

 

 

Copyright (c) 2014 Л. В. Піддубна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770