DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28879

СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ

О. І. Стирська

Abstract


The article deals the essence of the state loan and filed his classification.
Analyzed the place of state investment credit in the system of public finance in Ukraine. Attention is paid to the development priorities of basic industries in which the realized investment and innovation projects in Ukraine.


Keywords


Public credit; public investment loan; investment; investment tax credit; state consumer lending; the government's preferential loans; preferential innovative lending; foreign investment loans under government guarantees.

GOST Style Citations


Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2/ Редкол.: С.В.Мочерний (відп.
ред.) та ін.. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. -848 с., с.96

Аранчій В. І. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко,
Л. В. Черненко. – Полтава: АСМІ, 2010. – 300 с.

Державний кредит. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.[Електронний
ресурс].- Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_кредит– Назва з контейнера

«Положення про державне кредитування будов і об’єктів виробничого
призначення» в редакції Наказу Мінфіну N 128/79 ( z0348-96 ) від 26.06.96
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0424-95  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0424-95 

Економічний енциклопедичний словник: У2 т.Т.1/ За ред.. С.В. Мочерного. –
Львів:Світ, 2005. – 616с.

Пшик Б.І. Інвестиційне кредитування: Навчальний посібник. – Львів:ЛБІ НБУ,
2005. – 291с.

Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 389
//[Електронний ресурс]// Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=389-2011-%EF.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від від
22.12.2011 № 4282-VI. //[Електронний ресурс]// Режим доступу
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4282-17&new=1 – Назва з контейнера

 

 

Copyright (c) 2014 О. І. Стирська

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770