DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28885

МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ СЛУЖБ ЖКГ ПРИ ПЛАНУВАННІ ОБСЯГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

О. І. Чуб, М. В. Новожилова, А. В. Журавка

Abstract


The demand function for repair services under description of the resource planning process as a base of bank decision making about investment credit was built.


Keywords


Financial resources of the municipal enterprise; credit of bank; demand.

GOST Style Citations


Балацький Є.О. Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування / Є.О. Балацький, А.О.Бойко // Фінансово- кредитна діяльність: проблеми теорії та практики – 2011. – Вип. № 1(10). – С.212-216.

Вавричук О.С. Державно-приватне партнерство як механізм фінансування житлово-комунального господарства / О.С. Вавричук // Комунальне господарство міст – 2010. – Вип. 96. – С. 284-288.

 Деева А.И. Экономика ремонтно-строительного производства / Деева А.И. – М.: МИКХиС, 2005. – 591 с.

Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства / М.М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. – К., 2005. – Вип. №6 (48). – С.25-29.

Лелюк Н.Є. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово- комунального господарства / Н.Є Лелюк, О.О. Короп // Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – № 71. – С. 223-228.

Трепилец Д. А. Концепция создания механизма управления финансовым обеспечением жилищно-комунального комплекса города / Д.А. Трепилец // Економіка і організація управління. – 2008. – № 3. – С.159-166.

Лук’янченко О.О. Економіко-організаційне забезпечення розвитку комунальної містообслуговуючої сфери: автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.05 / Лук'янченко О.О. – Донецьк, 2008. – 35 с.

Чуб О.І. Економіко-математична модель задачі планування робіт ремонтно- будівельних організацій / О.І. Чуб // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Економічні науки. – 2011. – №3(11). – С. 106 – 115.

Чуб О.І. Критерії ефективності ресурсоорієнтованих будівельних організацій / О.І. Чуб // Шевченківська весна: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених України. – Т. 2. – К.: Освіта України, 2011. – С.510-512.

Чуб И.А. Постановка и решение оптимизационной динамической задачи управления ограниченными ресурсами проекта / И.А. Чуб, А.С. Иванилов, М.В. Новожилова // Проблемы машиностроения. – 2010. Т.4. – № 2. – С. 79-84.

Наказ Державного комітету України з питань ЖКГ «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання та ремонту будинків і споруд та прибудинкових територій» // Офіційний вісник України – 2004 – № 35.

Наказ Держкомітету України з питань ЖКГ «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» // Офіційний вісник України – 2005 – № 23.

Copyright (c) 2014 О. І. Чуб, М. В. Новожилова, А. В. Журавка

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770