АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

O. A. Маллакурбанова, A. B. Линенко

Abstract


The problems of investment credits are rather actual at the modern stage of
Ukrainian’s economy development. The analysis of bank’s investment credits was held, their main disadvantages were highlighted and the ways of their overcoming were offered.


Keywords


Investment; commercial bank; investment credit; investment indexes.

GOST Style Citations


Комарницька Р.Г. Інвестиційна діяльність комерційних банків : автореф. дис. [на здобуття наук. ступеня к.е.н.] / Р. Г. Комарницька. Терноп. акад. нар. госп-ва, 2003. — 19 с. Паласевич М. Б., Слюсарчик К. М. Інвестиційна політика банків : Умови та чинники розвитку / М. Б. Паласевич // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — №18. — С. 235 — 239. Руденко М.О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій / М. О. Руденко // Регіональна економіка. — 2008. — № 4. — С. 119 — 124. Вон-Романов_Кріспін О.О. Вдосконалення процесів планування інвестиційної діяльності банку / О. О. Вон-Романов_Кріспін // Регіональна економіка. — 2009. — №2. — С. 126 — 132. Криклій А.С. Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері / А.С. Криклій, В. А. Криклій // Економіка та держава. — 2008. — №6. — С. 6―9. Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія формування та використання: автореф. дис. [на здобуття наук. ступ. докт. економ. наук] / С. В. Лєонов. — Суми: Українська академія банківської справи НБУ, 2010. — 32 с. Кредити, надані депозиним корпораціям [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України. ― Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897 Міщенко В. І., Слав’янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції : підручник/ В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва О.Г. ― К.: Знання, 2007. ― 796 с.
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28910

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 O. A. Маллакурбанова, A. B. Линенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770