ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

А. Л. Дем’яненко, В. Ю. Меченко

Abstract


It the article it is grounded the features of the liquidity management under
the financial instability, analysed liquidity status in the example of "Alfa-Bank" and
"Oshadbank" and provided practical recommendations to improve liquidity management in the modern world.


Keywords


Liquidity; financial instability;liquidity management strategy;dynamic light; Basel III

GOST Style Citations


Фалюта А. Удосконалення системи управління ліквідністю банків в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. №19. – С.471-476. Карчева Г.Т. Удосконалення регулювання ліквідності банків на основі новихстандартів Базельського комітету // Вісник КЕФ КНЕУ імені В.Гетьмана. – 2011. - №2.- С.113-127. Криклій О.А., Ребрик Ю.С. Система комплексного управління ліквідністю банку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2010. - №1(8). – Ч.2. – С.9-16. Марущак М.В. Управління ліквідністю в банках України: стратегічний та операційний рівень // Наукові праці НДФІ. – 2009. №1(46). – С.126-131. Сайт Альфа-Банку [Електронне джерело] Режим доступу: www.alfabank.com.ua Сайт Ощадбанку [Електронне джерело] Режим доступу: www.oschadnybank.com Карчева Г.Т. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризиків ліквідності банків // Вісник Національного банку України. – 2007. - №7. – С.31-34. Іващук О. Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління // Галицький економічний вісник. – 2010. - №2(27).- С.163-169. Статистична інформація Національного банку України [Електронне джерело] Режим доступу: www.bank.gov.ua Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора России в 2010 году [Електронне джерело] Режим доступу: www.cbr.ru
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28911

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 А. Л. Дем’яненко, В. Ю. Меченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770