ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Л. А. Клюско, Я. Г. Підсосонна

Abstract


In the article summarizes research approaches and practical experience in
theoretical and organizational basis of taxation of banks, analyzed the trends of the dynamics of banking tax payments, the basic problems in the system of taxation of banking and identified possible ways to address them.


Keywords


Banks; banking; taxation; taxes; tax regulations.

GOST Style Citations


Аналітичний огляд банківської системи України за І півріччя 2011 року. // Національне рейтингове агентство «Рюрик». [Електрон.ресурс] – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_II_kv_2011.pdf Девере П. Майкл. Экономика налоговой политики. пер. с англ. – М.: Филинъ, 2002. – 375 с. Дзюба О.В. Податкове регулювання банківської діяльності в Україні та визначення його пріоритетних функцій [Текст] / О.В. Дзюба // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди (Фінанси, грошовий обіг, кредит). – 2011. – №17/1 Євченко Н.Г. Оподаткування як фактор банківської діяльності [Текст] / Н. Г. Євченко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 240. – Т. І. – С. 69–75. Закон України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07.12.2000 № 2121-III – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» від 23.06.2009 №1533-ІV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-vi Клюско Л.А. Регулювання банківської діяльності в Україні та шляхи її вдосконалення [Текст] / Л.А. Клюско // Науковий вісник НАДПС України (економіка, право). – 2005. - № 5 (32). – С.38-43 Аналітичний огляд банківської системи України за І півріччя 2011 року. // Національне рейтингове агентство «Рюрик». [Електрон.ресурс] – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_II_kv_2011.pdf Сало І.В. Оподаткування банків [Текст] / І.В. Сало, І.І. Д’яконова, Н.Г. Євченко– Суми: Університетська книга, 2010. – 208 с. Сербина О.Г. Вплив оподаткування на дохідність і напрями розвитку банківської діяльності [Текст] / О.Г.Сербина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – вип. 20.4. – С. 262-268 Сіроткіна О.О. Оподаткувавання процентного доходу банківського сектору[Текст]: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ конф.,“Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” – С. 396-399 Сколотяний Ю. Оподаткування банків: діалог без консенсусу [Текст] / Ю. Сколотяний // «Дзеркало тижня». – 2005. – №38
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28913

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Л. А. Клюско, Я. Г. Підсосонна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770