DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i11.28927

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ольга Іванівна Маслак, Л. А. Квятковська

Abstract


The article highlights the main features of the credit policy of commercial banks with regard to risk in terms of financial instability.


Keywords


Credit; credit risk; equity; loan capital; the entity; the credit strategy; financial instability.

GOST Style Citations


Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / А.П. Бут; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с.

Геєць О.В., Домрачев В.М., Лондар С.Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками [Текст] / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С.Л.Лондар – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 237с.

Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб'єктів господарювання в Україні / Н. Жукова // Банківська справа. – 2006. – №2. – C. 65–73.

Рясних Є.Г., Пономарьов А.А., Микитин М.О. Система управління кредитним портфелем у комерційному банку / Є.Г.Рясних, А.А.Пономарьов, М.О.Микитин // Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 2, T. 1 -с.146-149.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. / О.О. Терещенко — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

Шумська С.С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності / С.С. Шумська // Економіка і прогнозування. — 2009. — N 3. — С. 18-35.

Copyright (c) 2014 Ольга Іванівна Маслак, Л. А. Квятковська

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770