DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i11.28971

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕПОЗИТІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

Л. В. Сердюк, О. В. Волкова

Abstract


A trend of investment growth as a factor in investment banking the influence of deposits on investment resources is considered and determined the necessary amount of deposit investments with known value of investment recourses on the basic of economic and mathematical regression model.


Keywords


Resources involved in the bank; deposit; investment; loans to investment; liquidity.

GOST Style Citations


Ванькович Д.В. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак // Фінанси України. –№ 7. –2010. – С. 72 – 84.

Васюренко Л.С. Взаємозалежність розвитку банківського сектору та інвестиційної діяльності в Україні / Л.С. Васюренко // Банківська справа.– №1.–2009.– С.25–28.

Вовчак О. Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій / О. Вовчак //Вища школа. – № 3. – 2009. – С. 24 – 39.

Галько О.Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні / О.Р. Галько // Регіональна економіка. – №1. – 2010. – С.197–199.

Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О.А. Дмитрієва // Фінанси України. – № 5. – 2009. – С. 15-17.

Луців Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б.Л. Луців, Т.Б. Стечишин // Фінанси України. – №9. – 2010. – С.67–77.

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування за період 2007 – 2011 рр. [Електронний ресурс] / Держ. ком. статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.bank.gov.ua

Copyright (c) 2014 Л. В. Сердюк, О. В. Волкова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770