DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i11.28978

ВПЛИВ ОБСЯГІВ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. М. Каднічанська, А. А. Лазько

Abstract


The problem of capitalization of the banking system is over ¬ of course important for the further development and dynamic financial sector of Ukraine as an important value to support the image of each bank and to be able to consolidate their positions in the competitive environment. The article deals with the problem of determining the basic problems of capitalization of banks of Ukraine, a generalized effect sepa ¬ IIR capital management tools for the economic condition of the bank and offered recommendations for the development of this area ofactivity of banks.


Keywords


Shareholders; bank capital; internal and external sources; mergers andacquisitions; foreign investment; capitalization; post-crisis period; profits; subordinated debt;management ¬ stration.

GOST Style Citations


Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р., зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік, Київ 2010. – 83с.

Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн // Вісник НБУ. – 2009. - № 4. – С. 8 – 19.

Заруба Ю. Державне антикризове регулювання у банківському секторі // Вісник НБУ. – 2009. - № 6. – С. 39 – 41.

Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період // Вісник НБУ. – 2010. - № 8. – С. 26 – 32.

Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: Монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 198 с.

Корищенко К.Н. К посткризисному развитию инфраструктуры и регулирования финансового рынка // Деньги и кредит. – 2010. – № 4. – С. 42–47.

Криклій А.С., Боровікова М.О. Банківський капітал: соціально економічна сутність, склад та призначення // Економіка та держава. – 2009. - № 6. – С. 8 - 9.

Криклій А.С. Злиття та поглинання банків: методи оцінки вартості та досвід // Економіка та держава. – 2008. - № 10. – С. 6 – 9.

Лютий І., Юрчук О., Фінансово-економічна криза 2008-2010 рр.: деякі чинники і уроки // Вісник НБУ. – 2011. - № 1. – С. 10 – 16.

Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісник НБУ. – 2008. - № 10. – С. 2 – 7.

Прядко В. В., Островська Н. С Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 73 – 77.

Сизоненко В., Циганов С. Капіталізація як провідна компонента підвищення конкурентоспроможності банківської системи // Банківська справа. – 2008. - № 6. – С. 3 – 14.

Швець Н. Проблемність капіталу банків в умовах світової фінансової кризи // Економіка України. – 2009. - № 12. – С. 35 – 41.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Офіційний сайт SEB банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.seb.ua/pow/wcp/sebua.asp

Райффайзен Банк Інтернаціональ демонструє консолідований прибуток за 9 місяців у розмірі 783 млн. євро [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aval.ua/press/news/?id=50706

Demchak's Blog Банківський сектор України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://demchak.wordpress.com/2010/06/02/банківський-сектор-україни/

Черняк В. Формування посткризової моделі економічного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2010_2/p2_13.html

Інтерв’ю президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/297869

Copyright (c) 2014 В. М. Каднічанська, А. А. Лазько

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770