DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i11.29012

ВИБІР МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

В. Г. Сословський, І. O. Лисненко

Abstract


This paper describes the problems of the necessasity of planning current
assets as an important condition for their effective functioning. The features of methods of regulation have been reseached, the ways of improving methods of planning of current businesses were proposed.


Keywords


Current assets; methods of planning; management; methods; regulation, standard; intelligence; fuzzy sets; "Interval Calculator."

GOST Style Citations


Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учеб.-метод. пособие / Алексеева М.М. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки в принятии плановых решений. — М., 1976. Бодаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств // Інвестиції практика та досвід.– 2008. – №4.– С.40–44. Марцин В.С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності / Марцин В.С. // «Фінанси України», – 2008. – №4. – С. 23-31. Пельтек Л.В.,Писаренко С.М.,Методологічні аспекти формування системи управління оборотними активами підприємства / Пельтек Л.В.,Писаренко С.М.,//Вісник Запорізького національного університету – 2010. - №1(5). – 43-49 с. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Саати Т., Кернс К. – Москва: Радио и связь, 1991. – 224 с. Сословський В.В. Модель інтервального бюджетування / В.В.Сословський, О.М.Гаркавеко // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Зб. Наук. статей. Том 2. – Харків: Континент, 2008. – С. 468-430. Сословський В.Г.,Романенко С.Ю.Розробка інтелектуальної методики фінансового планування/ Сословський В.Г., Романенко С.Ю.// БИЗНЕСИНФОРМ .- 2009. - № 4(3) – 99-103с. Фесюк І.В. Методичні засади планування потреби в оборотному капіталі підприємства у ринкових умовах // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – 2005. – №13. Чубка О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств/ Чубка О.М., Рудницька О.М..// Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – 2008. – 13.-.С.440-445 Ящук Д.Л.,Дослідження методології управління оборотними активами машинобудівних підприємств в умовах кризи/ Ящук Д.Л.//Вісник економічного транспорту і промисловості. – 2010.- №32. – 252-257 с.
Copyright (c) 2014 В. Г. Сословський, І. O. Лисненко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770