DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i11.29044

СТРУКТУРУВАННЯ ПОДАТКІВ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АВС – XYZ

В. М. Кузніченко

Abstract


This paper presents the use of methods of ABC-XYZ to improve the forecasting process, organization and control over tax revenues from personal income for municipal budgets.


Keywords


Methods of ABC-XYZ; forecasting; organization and control over the content of municipal budgets.

GOST Style Citations


Кліяненко Б. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні/ Б. Кліяненко, С. Гречана [Tекст]/ Економіка України. – 2008. - №6. – С.48-57.

Тимченко О.М. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська [Tекст]/ Фінанси України. –2008. - №7. – С. 17-27.

Т. Чахаровська. Управління структурою доходів місцевих бюджетів: застосування матриці Бостонської консультативної групи/ Т. Чахаровська[Tекст]/ Ефективність державного управління. ЗНП. – 2009. - №21. – С.417-425.

Гаджинский А. М. Практикум по логистике : учеб. пособ. / А. М. Гаджинский[Tекст]/ – Изд. 4-е, перед. и доп. - М.: Издательсько-торговая корпорация «Дашков и К », - 2008. - 260 с.

Copyright (c) 2014 В. М. Кузніченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770