DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29100

УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

C. I. Коровкін, O. B. Грицак

Abstract


The phased transition to targeting inflation monetary policy substantiated in
the article is of primary importance to the National Bank of Ukraine for ensuring long-term price and financial stability in the country.


Keywords


Monetary policy; targeting inflation; phased transition; price and financial stability.

GOST Style Citations


Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-ХІУ]. – Режим доступу : <http:// www.rada.gov.ua

Мороз А. М. Центральний банк та грошово-кредитна політика / А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблюк: Підручник. — К. : 7КНЕУ, 2005. - 556 с.

Стельмах В. С. Грошово-кредитна політика в Україні / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2003. — 421с.

Папаіка О.О., Косова Т.Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Т.Д. Косова, О.О. Папаіка: навч.посіб. для студ. вищ. закл. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.-340 с.

Юхименко П. В. Монетарна політика і структурні реформи в економіці України // За ред. Юхименко П. В. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ. - 2004. - 143 с.

Статистика. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua/Statist/index/htm Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua

Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009.- 404с.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік: схвалено Рішенням Ради Національного банку України від 15 вересня 2008 р. № 14.

Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9 / В.І. Міщенко. О.І. Петрик. А.В. Сомик. Р.С. Лисенко та ін. - К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008. - 144 с.

Офіційний сайт Банка Англії (Bank of England). – Режим доступу: <http://www.bankofengland.co.uk Офіційний сайт Дойче Бундесбанку. – Режим доступу : <http://www.bundesbank.de

Copyright (c) 2014 C. I. Коровкін, O. B. Грицак

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770