DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29102

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКУ

O. I. Карпова, I. M. Моргун

Abstract


In the article developed a conceptual approaches which will allow to create
a solid base for the successful functioning of financial institutions and prevent the increasing level of influence of negative trends during functioning of the bank in order to improve the management of financial stability.


Keywords


Conceptual approaches; financial stability; management; bank; financial institution; planning; analysis; regulation and risk.

GOST Style Citations


Герасимович А.М. Аналіз банківськох діяльності: Підручник / А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, І.М.Парасій-Вергуненко та ін. – Вид.-2-ге, без змін. – К.:КНЕУ, 2006. – 600 с.

Дзюблюк О.В., Михайлюк Р.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи. Монографія. – Тернопіль: ТЗОВ «Терно-граф», 2009. – 316 с.

Михайлюк Р.В. Фінансова стійкість комерційного банку: сутність та фактори, що її визначають // Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. Вып. 11 / Под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ДонНУ, Каштан, 2005. – С.196-201.

Камуз А.О. Стійкість банківської системи України як неодмінна умова забезпечення її конкурентоздатності // Збірник наукових праць Нац. університету ДПАУ. - №1. – 2009. – С.129-134.

Азаренкова Г., Головко О. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 9. - С. 18-21.

Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: Монографія. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 198 с.

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Постанова Правління Національного банку України №279 від 06.06.2000 р. // www.zakon.rada.gov.ua.

Міжнародний стандарт фінансової звітності №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» // www.minfin.gov.ua.

Copyright (c) 2014 O. I. Карпова, I. M. Моргун

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770