ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ УКРАЇНИ В ПЕРИОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

В. М. Кочетков, А. О. Прудніков

Abstract


Actual problems and characteristics of credit unions in Ukraine. Approaches to study the peculiarities of raising funds used by local credit unions in economic crisis.


Keywords


Credit; loans; cooperative; liquidity; micro-credit; risk; interest rate policy; interest rate; credit product; cash contributions; financial stability.

GOST Style Citations


Про кредитні спілки: Закон вiд 20.12.2001р. N2908-III [Текст] // Галицькi контракти. - 2002. - №4. - Асоцiацiя "Контакт". - с.69-78.

Гончаренко В. Кредитна кооперація. Форми, економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія,практика) [Текст] // В. Гончаренко - К.: Глобус, 2008. - 330с.

Маковський П.А Система управління кредитною спілкою. [Текст] // П.А.Маковський – К.: НАКСУ, НМЦ, 2007. – 98 с.

Бабенко С.Г., Гелей С.Д., Гончарук Я.Л. та ін. Історія кооперативного руху [Текст]:[Підручник для вузів] // С.Г. Бабенко, С.Д. Гелей, Я.Л. Гончарук та ін. -Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1995. - 410с.

Слав'юк Р. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу [Текст] // Р. Слав'юк // Фінанси України. - 2000. - № 2 (50). - С.96-103.

www.ukrcu.kiev.ua

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29193

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 В. М. Кочетков, А. О. Прудніков

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770