DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29247

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко

Abstract


The content of concept «financial stability» is considered, the operating system of analysis and risk estimation is generalized, and also the necessity of system improvement of the bank sector stability’s monitoring for financial crises prevention is proved.


Keywords


A bank; banking system financial bank stability; bank system stability;indicators of financial stability.

GOST Style Citations


Азаренкова Г. Новий підхід до визначення оцінки стабільності розвитку банку / Г. Азаренкова, О. Головко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 9. – С. 18-21.

 Барановський О. І. Стійкість банківської системи / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 75-81.

Бахолдин А. А. Финансовая стабильность, денежно-кредитная политика и банковские риски / А. А. Бахолдин // Финансы и кредит. – 2007. – № 5 (245). – С. 59 – 61.

Васюренко О. В. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / авт. кол. – К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с.

Довгань Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національний банк України. – 2009. – № 4. – С. 20-26.

Індикатори фінансової стабільності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: // www.bank.gov.ua.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: // www.bank.gov.ua.

Коваленко В. В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: монографія / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 198 с.

Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: монографія / В. В. Коваленко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с.

Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: монографія. – К.: Вид-во Європ. університету, 2003. – 300 с.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», схвалені постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: // www.bank.gov.ua.

 Науменкова С. В. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали. Вип. 6 / С. В. Науменкова, Р. С. Лисенко, Д. С. Попов та інші . – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2006. –– 162 с.

Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою САМЕLS, затверджене постановою Правління Національного банку України від 8.05.2002 р. № 171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: // www.bank.gov.ua.

Тен В. В. Экономические основы стабильности банковской системы России / В. В. Тен, В. О. Герасимов. – Тамбов: Изд-во.Тамб. госуд. техн. ун-та, 2001. – 308 с.

Copyright (c) 2014 Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770