DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29252

ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

O. I. Антоненко, O. A. Чурилова

Abstract


The article was analyzed the international activity of the largest Ukrainian
enterprises of various industries. The signs of the emergence of the first domestic
transnational corporations were founded.


Keywords


Transnational corporations; capitalization; international activity; world economy.

GOST Style Citations


Nemiroff очолив рейтинг стабільно зростаючих алкогольних брендів [Електронний ресурс]: Українське національне інформаційне агенство. – [Цит. 2010, 15 вересня]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=939085

Roshen в I квартале 2010 г. реализовала продукции на 220 млн долл., что на 43% больше за аналогичный период годом ранее [Електронний ресурс]: Інформацій агенство РБК-Україна. – Київ,2010 – [Цит. 2010, 9 квітня]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/roshen_v_i_kvartale_2010_g_realizovala_produktsii_n a_220_mln_doll_chto_na_43_bolshe_za_analogichnyy_period_godom_ranee_09042010 Группа компаний «DCH» [Електронний ресурс]: Status Quo. – Харків, 2009. – [Цит. 2009, 19 люього]. – Режим доступу: http://www.sq.com.ua/rus/files/740/ ЗАО «Конти» выплатило процентный доход за 7-й купонный период по своим облигациям серии «А» [Електронний ресурс]: Кондитер украины. – [Цит. 2010, 3 вересня]. – Режим доступу: http://www.ukrkonditer.kiev.ua/apnweekly/

Интерпайп [Електронний ресурс]: Ліга. Досье. – [Цит. 2007, 6 липня]. –Режим доступу: http://file.liga.net/company/4.html Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції [Електронний ресурс]: Smida. – Режим доступу: http://www.stockmarket.gov.ua/ua_UA/year_2010/showform/6 9/630181

Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс]: курс лекцій. – Режимдоступу: http://kursmm.com.ua/1a2.htm Офіційний сайт НПГ «Interpipe» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interpipe.biz/ru/company/ Офіційний сайт ООО «DCH» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dch.com.ua/ Офіційний сайт ФПГ «СКМ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scm.com.ua/ru/

Оцінка рівня транснаціоналізації провідних підприємств кондитерської галузі України: матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» [Електронний ресурс] /

Жаріков А.Є. – Донецький державний університет управління. – Режим доступу: http://intkonf.org/zharikov-aeotsinka- rivnya-transnatsionalizatsiyi-providnih-pidpriemstv-konditerskoyi-galuzi-ukrayini/

Пешко А.В., Назаренко Г.В. Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній інвестиційній діяльності [Електронний ресурс]: Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007- 2/doc/5/01.pdf 9

Систем Кэпитал Менеджмент [Електронний ресурс]: Мир личных финансов. – [Цит. 2010, 9 березня]. – Режим доступу: http://mybiznes.net/biznes-istorii/sistemkepital- menedzhment-skm ТНК і міжнародний бізнес в Україні [Електронний ресурс]: Библиотека Гринчука. – Режим доступу: http://www.grinchuk.lviv.ua/book/50/2056.html

Шевченко І. А. Підтримка інноваційного розвитку у Вінницькій області: [Цит. 20 жовтня 2010 р.] – Режим доступу: http://shevchenko.vn.ua/2010/10/21/прес- конференція/





Copyright (c) 2014 O. I. Антоненко, O. A. Чурилова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770