DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29292

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. В. Пасічник, К. М. Базадзе

Abstract


The article analyzes the current state of the market for electronic banking services in Ukraine, the main types of electronic banking services, their advantages and disadvantages and gives calculations to quantify the quality of electronic banking (e-banking).


Keywords


Electronic banking services; competitiveness; competitiveness indicators of bank services.

GOST Style Citations


Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121- ІІІ (зі змінами та доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=2121-14

Лист Департаменту платіжних систем Національного банку України «Про надання інформації про використання Інтернет-технологій клієнтами банків при здійсненні розрахунків» від 13.06.2007 р., № 25-112/1151-6023 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v6023500-07

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р., № 851-IV // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851-15

Закону України «Про електронний цифровий підпис» вiд 22.05.2003 № 852- IV // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852-15

Management and Supervision of Cross-Border Electronic Banking Activities // http ://www.bis.org/publ/bcbs99.pdf

Михайлюк Г. Поняття та особливості надання банківських послуг задопомогою Інтернету / Г. Михайлюк // Право України. – 2010. – №8. – С.162-168.

Бондаренко С. Интернет-банкинг популярен среди россиян с высоким доходом [Електронний ресурс] / С. Бондаренк, М.Бондаренко //Режим доступу:http://www.3dnews.ru/software-news/Internet-banking-populyaren-sredi-rossiyan-s-visokimdohodom

Фомін І. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. – 2002. - №4. – С. 11-13.

Чуб О.О. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі [Електронний ресурс] / О.О. Чуб // Режим доступу: http://www.nbuv. ov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2009_1/26.3.07.pdf

Андрушків Н. Конкуренція як рушійна сила розвитку банківських послуг в Україні / Н. Андрушків // Наука молода. – 2007. – № 8. – С. 76-79.

Copyright (c) 2014 І. В. Пасічник, К. М. Базадзе

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770