DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i9.29317

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

О. М. Сидоренко, A. O. Мирошиіченко

Abstract


The nature of international banking competition, its position and role in the banking sector has been considered in the article. The approaches to improve the competitiveness of Ukrainian banks have been systematired.


Keywords


Competition; banking competition; international bank competition; competitiveness.

GOST Style Citations


Дубовик О.В., Кузнецова А.Я., Гірченко Т.Д. Формування конкурентоспроможності банку : Монографія. - Львів : ЛБІ НБУ, 2005. -215 с.

Заруба Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. -2001.-№2.-СІ 19.

Міжнародна банківська конкуренція : теорія І практика, збірник тез доповідей III Міжнародної науко во-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Націонатьного банку України". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 180 с

Портер ЬЛ. Конкуренція. - М. : Вильяме, 2000. - 495с.

Тігіпко СЛ. Конкурентоспроможна банківська система : можливості досягнення та забезпечення в Україні // Банківська справа. - 2005. - № 2. - С.63-70.

Copyright (c) 2014 О. М. Сидоренко, A. O. Мирошиіченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770