ДЕЯКІ ЧИННИКИ МАКСИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИКІВ З БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

А. М. Єрмошенко

Abstract


The article is devoted to grounding of such factors of efficiency maximisation for integration of insurers and banks as choice of optimum organizational management structure and application of the multi-level approach on the basis of association of distribution infrastructure, complexity of financial products, and level of financial market integration.


Keywords


Integration of insurers and banks; financial products; distribution channels; organizational structure.

GOST Style Citations


Альошина Л., Петик Л. Активізація інтеграційних процесів у взаємовідносинах банків і страхових організацій[Текст] / Л. Альошина, Л. Петрик // Фінанси України. –2006. –№ 6. – С. 107–113.

Власенкова Ю. Фінансовий супермаркет як стратегія розвитку міжнародних фінансових посередників в умовах конкуренції [Електронний ресурс] / Ю.Власенкова//Ринок та послуги. – 2008. – № 5 (63). – С. 27-29. – Режим доступу:http://www.ndc.ru/common/img/uploaded/files/depo/63/27_29_ndc_vlasenkova.pdf

Грищенко Р. Тенденції банківського бізнесу: злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів[Текст] / Р. Грищенко // Вісник НБУ. – 2004. – Лютий. –С. 15-17.

Дяченко Ю. Ю. Формування інтегрованих асоціативних структур на базі банківського фінансового сектора як засіб підвищення ефективності діяльності фінансового сектора України [Електронний ресурс] / Ю.Ю.Дяченко. – Зб. наук.праць молодих учених і аспірантів . - 2009. – № 22. – Режим доступу: http://www.ndc.ru/common/img/uploaded/files/depo/63/27_29_ndc_vlasenkova.pdfhttp://ww w.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2009_22/Dyachenko.pdf.

Іващук Н. Л., Іващук О. В. Причини утворення та форми банківсько-страхових груп[Електронний ресурс] / Н. Л. Іващук, О. В. Іващук // Вісник Національного університету«Львівська політехніка». – 2008. – № 611. – С. 64-71– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2008_611/10.pdf.

Клапків Ю. Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні [Текст] / Ю. Клапків // Світ фінансів. – 2008.– №1 (14).– С. 177-182.

Кльоба Л.Г. Банки та страхові компанії як основні суб’єкти фінансових супермаркетів[Текст] / Л.Г.Кльоба // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – № 17.3. –С. 303-311.

Коваленко О. С., Шевцова О. Й. Структурний розвиток фінансового ринку України [Текст] / О. С. Коваленко, О. Й. Шевцова // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. –С. 35-43.

Кокшаров Р. В. Форми взаємодії страхової та банківської систем та причинно- наслідкові зв'язки цих систем [Електронний ресурс] / Р. В. Кокшаров. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek2_koksharov.htm

Кремень В. М. Особливості використання концепції «bancassurance» у діяльності фінансових конгломератів[Текст] / В. М. Кремень // Економічний простір. – 2008. –№ 20/1. – С. 99-106.

Кузнєцова Н. П., Чернова Г. В. Конвергенция в сфере банковских услуг[Текст] / Н. П. Кузнєцова, Г. В. Чернова // Вестник СПбГУ. Сер. 5. – 2001. – № 4 (№29). – С.129-136.

Лилик О. Bancassurance та перспективи його розвитку в Україні [Текст] / О. Лилик// Вісник НБУ. – 2007. – № 2. – С. 32–37.

Staikouras S.K. Business opportunities and market realities in financial conglomerates [Text] / S.K. Staikouras // The Geneva Papers. – No. 31.- 2006. – P. 124-148.

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 А. М. Єрмошенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770