DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29432

МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ

Н. І. Волкова, O. B. Макарова

Abstract


In the article the concept of the financial state is defined, conception of perfection of mechanism of estimation of the financial state of bank is offered, the methods of estimation of the financial state of bank for determination of its rating are described and the improved methods of estimation of the financial state of bank are offered on the basis of analysis of accessible present-day information about the financial state of banks

Keywords


Financial state of bank; estimation; methods; conception.

GOST Style Citations


Закон України «Про банки та банківську діяльність» // www.rada.gov.ua

Аналіз банківської діяльності : підручн. / А. М. Герасимович, Д. М. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича. - Вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 600 с

Банківська справа : навчальн. посіб. / за ред. проф. P. І. Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 314 с

Банківські операції : підручн. / за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав'янської. - К. : Знання, 2006. - 727с. - (Вища освіта XXI століття).

Микитчин І. І. Порівняльний аналіз методик рейтингової діяльності банків // Регіональна економіка. - 2007. - № 3. - С 167-172.

Семенов С. Рейтинговая методика оценки эффективности банков / С. Семенов // Банковские технологии (рус). - 2006. - № 2. - С.59-62.

Офіційний сайт Національного банку України // www. bank.gov.ua

Copyright (c) 2014 Н. І. Волкова, O. B. Макарова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770