ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

M. O. Огeрчук, P. A. Слав 'юк

Abstract


 In the article economic essence of liquidity of bank and the questions of providing of liquidity of commercial banks are examined in the conditions of financial crisis. The ways of decision of problems are offered with the adequate providing of bank liquidity.


Keywords


Liquidity of banks; risk of liquidity; liquidity management of banks.

GOST Style Citations


Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakoii.rada.gov.ua

Волохата В. Є. Гарна О. С. Ліквідність банківської системи: проблеми та напрями підвищення ефективності управління // Наука й економіка. - 2009. - № 2. - С. 18-21.

ДзямуличМ.І., Чижик О.М. Забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи // Економічний простір. - 2009. - № 23/2. [Електронний ресурс] // Режим доступу:ЬЦр://Чу\у\у.пЬиу.аоу.иа

Дії Національного банку України в період загострення світової фінансової кризи: аналітичний звіт. - К. : Національний банк України, 2009. — 58 с [Електронний ресурс] -Режим доступу : http : //www.bank.gov.ua

Енциклопедія банківської справи України / редкол. Стельмах В. С. (голова) та ін. - К. : Молодь : Ін Юре, 2001. - 679 с.

Квітко І. Індексна політика [Електронний ресурс] // Контракти. - № 20 - Режим доступу : http://www.kontraktv.com.ua Лис І.

Удосконалення управління ліквідністю банку в умовах світової фінансової кризи // Банківська справа. - 2009. - № 4. - С. 19-25.

Ліквідність банківської системи України : науково-аналітичні матеріали. - Вип. 12 / В. І. Міщенко, А. В. Сомик та ін. - К. : Національний банк України; Центр наукових досліджень, 2008. - 180 с

Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду : науково-аналітичні матеріали. - вип. 11 / В. С. Стельмах, В. І. Міщенко, В. В. Крилова, Р. М. Набок, О. Г. Приходько, Н. В. Грищук. - К. : Національний банк України ; Центр наукових досліджень, 2008. - 220 с

Міщенко В., Сомик А. Ліквідність банківської системи : економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу // Вісник НБУ. - 2008. - № 11. - С. 6-9.

Міщенко В. Сомик А. Ліквідність банківської системи України : сучасний стан, чинники та напрями підвищення ефективності регулювання // Вісник НБУ. -2009.-№. 1.-С.34-41.

Монетарний огляд за III квартал 2009 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua Хіміч Н. О. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С.76-83.

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29435

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 M. O. Огeрчук, P. A. Слав 'юк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770