DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29447

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

B. B. Плохих, I. B. Попова

Abstract


The article covers the study of theoretical problems concerning the bank liquidity and financial responsibility, the present situation of trading bank liquidity security, the suggestions development as for the liquidity management system. The present-day Ukrainian liquidity estimation system contains a number of disagreements and differs considerably from the systems of the world leading countries. To enable the efficient and stable functioning of a trading bank under the constantly changing conditions, the bank direction should pay great attention to the liquidity management; therefore nowadays the issues connected with the liquidity management and banks financial responsibility are very urgent.


Keywords


Bank liquidity; solvency; management; case liquidity frame; assets and passive voices; liquidity.

GOST Style Citations


Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні № 368 від 28.08.2001. Банківський менеджмент : підруч. / за ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка. - К. : Знання, 2005.-831с.

Любунь О. С Фінансовий менеджмент у банку - К. : ВД «Слово», 2004. - 296 с Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : Навч.-метод, посіб. [для самост. вивч. дисц.] - К. : КНЕУ, 2003. - 347 с

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : Підручн. - К. : КНЕУ, 2004. - 468 с

Алексеев А. Фінансова психотерапія. Для запобігання повномасштабної паніки вкладників НБУ зважився на екстрені непопулярні заходи / А. Алексеев // Дзеркало тижня. -№ 39 (718). - 18-24 жовт. 2008.

Дзямулич М. І., Чижик О. М. Забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи // Економічний простір. - № 23 (2). - 2009.

Кочетков В. М. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку в механізмі зміцнення його фінансової стійкості / В.М. Кочетков // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук, праць. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. - Вип. 125. - 200 с

Ліквідність банківської системи України : наук.-аналіт. матеріали. - Вип. 12 / В. І. Міщенко, А. В. Сомик та ін. - К. : Національний банк України ; Центр наукових досліджень, 2008. - 180 с

Міщенко В., Сомик А. Ліквідність банківської системи України : сучасний стан, чинники та напрями підвищення ефективності регулювання // Вісник НБУ. - № 1 (155).-2009р.

Офіційний сайт ПАТ КБ «ПриватБанк» - Режим доступу : http://privatbank.com.ua

Copyright (c) 2014 B. B. Плохих, I. B. Попова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770