DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29461

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОГО РЯДУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Є. B. Александрова, T. M Одінцова

Abstract


Today there is an acute question before commercial banks: "How can they create an effective product line during a financial crisis?" The World Bank's experiences, and analysis of banking activities, will help in the process of upgrading product lines. Rates should be established to build a reliable and stable image of the bank. Priority tasks are: To establish the degrees of market saturation, the degrees of the conduction of marketing research and development new products which are appealing to clients.


Keywords


Food row; food policy; bank products; bank services; bank transactions.

GOST Style Citations


Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000. № 2121 - III (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001. № 2374 - III (із змінами та доповненнями).

Положення про порядок виконання банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002. №508.

Аналіз банківської діяльності : Підручн. / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича. — К. : КНЕУ, 2004. — 599 с

Васюренко О.В. Банківськи операції : Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 311 с

Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М., Кривов'яз та ін. : Посіб. - К. : КНЕУ, 2004.-432 с

Мітюков І. О., Александров В. Т., Ворона Г. І., Недбаєва С. Н. Фінансові послуги України : Енціклопедичний довідник. - Том 1. - К. : Укрбланквидав, 2001. -758 с.

Мороз О. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. та ін. : Підручн. - К. : КНЕУ, 2000. - 384 с

Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. Г. Основи банківської справи: Навч.пос. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. -410 с

Балуєв М.В. Основи фінансового маркетинга. Як залучити клієнта? / Балуєв М.В. // Фінанси та кредит. - 1997. - № 28 ( 76 ) - С 75-80.

Маркетинг банківських продуктів з точки зору розробника банківських систем // Банківські технології. - 2008. - № 8. - С. 41-43.

http://www.rada.gov.ua

http://www.vtb.com.ua

Copyright (c) 2014 Є. B. Александрова, T. M Одінцова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770