МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Є. І. Івченко

Abstract


The analysis of a modern technical and economic condition of technologies, networks and mobile communication services in Ukraine is carried out. Methodological aspects of introduction of a mobile communication for management of the enterprises are offered.


Keywords


mobile communication; informatively communication technologies.

GOST Style Citations


Стандарты мобильной связи 3G і 4G : Справка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rian.ru/science/20091103/191744944.html

Стратегія входження України у світовий інформаційний простір: роб. матер.наук.-практ. конф., 11-12 черв. 1997 р., Київ [Текст]. – К. : ДВІА «Зв’язок», 1997. - 15 с.

Мобильной связью к концу года будут пользоваться 4,6 млрд человек[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.liqa.net/news/Е 0910735.html.

Возможности и особенности 3G і 4G [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rian.ru/infoqrafika/20091120/194757773.html

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування [Текст] /наук. ред. О. Л. Перевозчикова. - Вид. 2. - К. : Видавн. дім«Софт Прес», 2007. – 824 с. - ІSBN 966-530-027-X.

Ткачук В. Серфинг в стиле 3G: не мегабитом единым? [Текст] / В.Ткачук//Мой компьютер. - 2009. - № 35-36 (570-571). - С. 14-17.

Украина может перейти на стандарт мобильной связи 4G [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/2009/11/13.

Что такое связь четвертого поколения. Стандарт LTE : справка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rb.ru/infort/121217.html Опытные сети связи4-го поколения будут развернуты в 2010 году / Щеглов[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rian.ru/science/20091228/1833995.html

 Мобильный Интернет: что выбрать? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://itc.ua/Mobility/2009/12/30.

Бесский И. «Киевстар. Мобильный Интернет» [Текст] / И. Бесский // SMS. – 2009. -№ 3. - С. 78-79.

Івченко Є. І. Основи побудови радіоприймальних пристроїв [Текст] : Навч. посіб . [для курс. вищ. військ. навч. закл. зв’язку] / А. Б. Сорокін, Є. І. Івченко - 2002. -196 с. - ПБК 32.849.6.

Верещагин А. Цифровая радиосвязь и Украина [Текст] / А. Верещагин // Wireless Ukraine. – 2009. -№ 1 (1). - С. 24-27

Івченко Є. І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств: інформаційно-комунікаційні технології [Текст] / Є. І. Івченко / Наук. вісник ПУСКУ; Серія «Екон. науки». – 2008. - № 1 (26). – С. 112-117.

Івченко Є. І. Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор управління інноваційним розвитком підприємств[Текст] / Є.І. Івченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Харків : НАУ «ХАІ». – 2008. - №4 (4). - С.80-91.

Івченко Є. І. Конкурентоздатність підприємств: стан і тенденції розвитку інформаційного середовища[Текст] / Є.І. Івченко // Науковий вісник ПУСКУ. Серія«Екон. науки». – 2009.- № 2 (33).- С.51-56.

Лицензию 3G выставят в Украине на торги со стартовой ценой в полмиллиарда гривен [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ubr.ua/fulnews/rus/24461.php

 

Cвязи 3G в Украине не будет [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ruformator.ru/news/article05C59/default.asp

В Президент-отеле «Киевский» открыта первая в Украине зона общедоступного беспроводного доступа в Интернет [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://expert.com.ua/398.html

Яковлев В. А. Разработка и развертывание сетей связи 4-го поколения при помощи высокоточных средств измерений [Текст] / В. А. Яковлев // Wireless Ukraine. - 2009. -№1 (1). - С.16-18.

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29488

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Є. І. Івченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770