DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29501

ІНВЕСТУВАННЯ КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНОЮ, ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ І БАНКІВСЬКОЮ СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

А. М. Харченко

Abstract


In the article lights up research possible scenarios of development of crisis management measures with pointing of investment-priority spheres with the use of chart money streams.


Keywords


Investing; investment-attractive spheres; model; scenario; environment.

GOST Style Citations


Україна у вимірі економіки знань [Текст] / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Основа, 2006. – 592 с.

Інвестування : Навч. посіб. [Текст] / під ред. В. Н. Гриньової. – X. : ІНЖЕК, 2004. – 404с.

Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб. [Текст] /І. З. Должанський. – К., 2006. – 362 с.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : Навч. посіб. [Текст] / Т. В. Майорова. –К., 2003. – 376 с.

Пересада А., Майорова Т. Інвестиційне кредитування : Навч. посіб. [Текст] / А.А. Пересада, Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2002. – 271 с.

Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз :Підручн. [Текст] / А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко, С. В. Онікієнко. – К. : КНЕУ, 2003.– 485с.

Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках :Навч. посіб. [Текст] / О. М. Підхомний. – К., 2003. – 184 с.

Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні : Монографія [Текст] / за заг. ред. В. Г. Федоренка. – Ніжин, 2003. – 724 с.

Як провести реприватизацію в Україні? Рецепти від іноземних експертів. http://209.85.135.132/search?q=cache:cI7WTrR3G08J:mynewsin.net/news/politics/2005/06/04/541091.html

 

Copyright (c) 2014 А. М. Харченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770