ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЛУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СКЛАДОВІ

О. М. Тищенкo, А. О. Єніна-Березовська

Abstract


The article explores the problems of rapid development of the shadow economy, considered three main components of this phenomenon. Analyzed the causes and increase the shadow economy.


Keywords


Shadow economy; avoiding payment of taxes; informal; underground; criminal shadow economy.

GOST Style Citations


Закон України від 22 травня 2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main

Бойцы невидимого фронта. – Режим доступу : http : // cripo.com.ua/?sect id=8&aid=84094

Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В.В. Іванов та ін. - Х. : ВД «НЖЕК», 2005. - 396 с.

Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=216618&cat_id=90622

Офіційний сайт Інституту проблем національної безпеки України. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua/infan/arxiv/arxiv5/arxiv5.16/C5-C_05_16-5.htm

 Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь: монографія / За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Туріянська М. М. Тіньова економіка і національна безпека країни // Науч. труды ДонНТУ. Серия: экономическая. - 2005. - № 97. - С. 155-163.

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 О. М. Тищенкo, А. О. Єніна-Березовська

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770