DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29514

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З. К. Шмігельська

Abstract


In the article, being of organizationally-functional structure of stimulation of
innovative activity is analysed in three levels and outlined measures on an improvement each of its elements. This work is especially actual in time, when innovative activity can become the key element of providing of output of the Ukrainian economy from an economic and financial crisis.


Keywords


Management structure; innovative activity; stimulation of innovations.

GOST Style Citations


Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : Учебник / В. Г. Медынский. –
М. : ИНФРА-М, 2002. – 295 с. – (Серия «Высшее образование»).

Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство : Учебное пособие / В.
Г. Медынский, Л. Г. Шаршукова – М. : Инфра – М., 1997. – 240 с.

Freedman C. The Economics of Industrial Innovation / C. Freedman. The MIT Press,
1982

Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки
України / Крупка М. І. – Л. : Вид. центр Львів. нац. університет ім. І. Франка. – 2001. –
608 с.

Кульчицький І. І. Регіональні стратегії інновацій та конкурентна спроможність
малого і середнього бізнесу / І. І. Кульчицький. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до інформації : http: // www.managament.org.ua.

Олійник С. Малі, але вагомі / С. Олійник // Експрес. – 2007. – № 92.– С. 8.

Парсяк В. Н. Малий бізнес : сутність, стан, засоби стабільності / В. Н. Парсяк,
М. Б. Журавльова. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 164 с.

Шмігельська З. К. Організаційно–функціональна модель управління
інноваційною діяльністю підприємств / З. Шмігельська // Економіка та управління
підприємствами. – 2007. – № 4. – С. 124–127.

Copyright (c) 2014 З. К. Шмігельська

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770