DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29527

ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

M. Й. Дмитренко, M. M. Свічинський

Abstract


The article deals with the analysis of global crisis causes, it’s specific
peculiarities in Ukraine and basic impact minimization methods.


Keywords


Global economic and financial crisis; specific peculiarities; basic methods; institutional anticrisis management structure.

GOST Style Citations


Барановський О. І. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн // Вісник НБУ, 2009. – № 4.

Василишин Р. Братство «кінця». Кінець // Дзеркало тижня. – № 44 – 22 листопада 2008 р. Гальчинський А. Нас очікує поетапне перетворення валютної системи, і сьогодні може йтися лише про проміжні рішення // Дзеркало тижня. – № 11. – 28 берез. 2009 р.

Гаценко А. Не так страшен кризис, как его малюют. // Комсомольская правда в Украине. – 5 окт. 2009г.

Геєць В., Підвисоцький Р. Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішнє походження // Вісник НБУ. – 2009. – № 2.

Данилишин Б. Українська економіка: курс на модернізацію // Урядовий кур’єр. – № 186. – 9 жовт. 2009 р. Данилишин Б. Світова фінансова криза – тест для України // Дзеркало тижня. - № 38. – 11 жовт. 2008 р.

Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник НБУ. – 2005. – № 3.

Довгань Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи // Вісник НБУ. – 2009. – № 4.

Коротков Э. М. Антикризисное управление. М. : ИНФРА – М., 2005. Литвицький В. Фінансовий ринок: осінні очікування // Урядовий кур’єр. – № 188. – 13 жовт. 2009 р.

Науменкові С. В. Проблеми підтримки фінансового сектора в умовах кризи // Вісник НБУ, 2009. – № 6.

Смовженко Т. С. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євро інтеграції України. Організаційний аспект // Вісник НБУ. – 2005. - № 11. Толкачов О. Кінець неоліберального світу // День. – № 181 – 9 жовт. 2009 р.

http: // www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України

http: // www.aub.com.ua – офіційний сайт Асоціації українських банків

http: // www.finance.ua – Український фінансовий Інтернет-портал

Copyright (c) 2014 M. Й. Дмитренко, M. M. Свічинський

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770