DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29530

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ

Н. В. Ткаченко, O. M. Передерій

Abstract


The tendencies and conditions of the corporate bonds market of Ukraine
are explored. The measures, have to be taken for solution problems, that interfere effective development of the corporate bonds market, are offered.


Keywords


Corporate bonds; financial crisis; balance of payments; investments; fund market; issuer; defolt.

GOST Style Citations


Барановський О. І. Сутність і різновиди фінансових криз // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 3-20.

Галицкая О. Облигации получат второй шанс в 2010 году // Экономические известия. – 2009. – № 154.

Геєць В. М. Жертви кредитної експансії // Дзеркало тижня. – 2009. – № 8. – С. 4. Данилишин Б. М. Світова фінансова криза – тест для України // Дзеркало тижня. – 2008. – № 38. – С. 2.

Данилишин Б. М. Економіка України: життя після кризи? // Дзеркало тижня. – 2009. – № 1. – С. 5.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua

Індекси. ПФТС-cbonds. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://charts.finance.ua/ua/stock/indices/~/1/pfts-cbonds/3

Корпоративные облигации самые рискованные? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.prostobiz.ua/finansy/investment/stati.

Кузнєцова Н. С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук. – К. : Знання України, 1998. – 528 с.

Мозговий О. М. Фондовий ринок : Навч. посіб. / О. М. Мозговий. – К. : КНЕУ, 1999. – 316 с.

Міністерство фінансів. Курси валют [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.com.ua/currency/nbu/. Охріменко О. А. Критичний погляд на ринок корпоративних облігацій // Актуальні проблеми економіки.-2005. - №2. - С.5-10.

Охріменко О. А. Сучасний стан ринку корпоративних облігацій // Цінні папери України. – 2005. – № 4. - С.17-21.

Платіжний баланс і зовнішній борг України за 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbu.gov.ua.

Реструктуризация обязательств эмитентов корпоративных и муниципальных облигаций в условиях финансового кризиса: горький опыт несовершенного 196 законодательства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.news.ligazakon.ua/news/.

Сколотяний Ю. Анатолій Гальчинський: «Досягнута стабілізація світової економіки не буде тривалою» // Дзеркало тижня. – 2009. - № 34. – С.7.

Український облігаційний конгрес – 2009 // Цінні папери України. – 2009. – №18. – С.5.

Шелудько Н. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. / Н. М. Шелудько. — 2. вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2003. — 535 с.

Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія. — Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, УАБС НБУ, 2008. —348 с.

Copyright (c) 2014 Н. В. Ткаченко, O. M. Передерій

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770