DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i5.29684

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ

A. A. Воронкова, Л. В. Куцина

Abstract


The providing problems with financial resources of agrarian enterprices
are considered and the directions of improving of bank crediting system of agricultural commodity producers are proposed .


Keywords


Dank credit; state support; lising; solvency; risk.

GOST Style Citations


Кудінов А. С. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарських
кооперативів в Україні // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 91&95.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку викорис&
тання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко& і довгострокових кредитів” від 18 лютого 2004 р. № 184 //
Офіційний вісник України. – 2004. – № 32.

Малій О. Г. Кредитування агровиробництва: тенденції та ефективність // Облік
і фінанси АПК. – 2007. – № 1&2. – С. 69&72.

Непочатенко О. О. Державна підтримка підприємств АПК через удосконален&
ня системи кредитування // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 95&100.

www minagro Kiev. UA. – Офіційна сторінка Мігагрополітики.

Друженко В. Істина в зерні, тобто в ціні // Пропозція. – 2008. – № 10. – С. 6&7.

Дем’яненко М. Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку
//Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С.4&13.

Садиков М. А. Лізинг у сільському господарстві // Агроінком. –2005. – № 3&4.
– С. 27&32.

Непочатенко О. О. Роль банків у лізингових угодах // Економіка АПК. – 2007.
– № 1. – С. 87&92.

Танклевська Н. С. Проблеми розвитку лізингу в регіональних АПК // Еко&
номіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 58&61.

Адамов Н. А., Тилов Л. А. Лизинг. – СПб.: Питер, 2005. – 128 с.

Copyright (c) 2014 A. A. Воронкова, Л. В. Куцина

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770