Vol 1, No 14 (2013)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

Капіталізація банків України: сучасний стан та проблеми нарощення PDF (Українська)
З. М. Васильченко, І. В. Доманецький 3-10
Оцінка системності банківської установи як інструмент антикризового менеджменту банку PDF (Українська)
В. С. Сирота 11-17
Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України на основі зарубіжного досвіду PDF (Українська)
А. В. Череп 18-23
Формування методичного підходу щодо оцінки фінансової стабільності банків України PDF (Українська)
В. Ф. Тищенко, І. І. Попов 24-31
Аналіз якості та ефективності управління кредитним портфелем банків України PDF (Українська)
С. О. Руднєва 32-37
Оцінка рівня кредитно-інвестиційної діяльності банків для захисту прав споживачів PDF (Українська)
Н. М. Внукова, А. А. Гончарова, К. А. Галета 38-44
Ринок споживчого кредитування: проблеми та перспективи розвитку у посткризовий період PDF (Українська)
В. Я. Вовк 45-53
Депозитні операції банків України: сучасний стан та напрями розвитку PDF (Українська)
О. І. Береславська, В. А. Овсяник 54-60
Актуализация механизма взаимодействия банков и страховых компаний в современной экономике PDF (Русский)
Н. В. Ткаченко 61-67
Методи управління вартістю банківского бізнесу PDF (Українська)
Ю. І. Лернер, А. В. Луцюк 68-74
Чинники і загрози фінансовій безпеці банківського сектору національної економіки PDF (Українська)
Р. С. Вовченко 75-83

The topical questions about the development of finance, account and audit

Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні PDF (Українська)
О. Г. Череп, А. Полякова 84-89
Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання PDF (Українська)
І. І. Біломістна, О. М. Біломістний, М. С. Крамська 90-96
Features of the financial services for diagnosis PDF
Olena Golovko, G. S. Gluhoded 97-101
Фінансова безпека як складова системи стратегічного управління підприємством PDF (Українська)
І. І. Д’яконова 102-109
Розробка методичного підходу до формування системи мотивації персоналу підприємств машинобудування запорізького регіону PDF (Українська)
І. О. Лепьохіна 110-114

The models and process technology of the financial information

Моделювання ефекту Лаффера в економіці України виробничо-інституційними функціями PDF (Українська)
О. Й. Гірна, Т. І. Свідницький 115-123
Особливості визначення ставки капіталізації для оцінки комерційної нерухомості в умовах неактивного ринку PDF (Українська)
М. Л. Лапішко, І. І. Гохберг 124-131
Прогнозування потреби в готівці на регіональному рівні з використанням методів економіко- математичного моделювання PDF (Українська)
О. М. Тридід, В. Ю. Дубницький, І. М. Федосік, Д. Б. Столярук 132-139
Оценка возможности применения квантовой криптографии в сетях межбанковского обмена данными PDF (Русский)
Ю. И. Кобылина 140-144
Дефіцитна модель фінансової взаємодії підприємств у регіонах PDF (Українська)
В. М. Кузніченко, В. І. Лапшин, Т. В. Стеценко 145-150
Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків PDF (Українська)
Н. П. Шульга, Л. Л. Белянко 151-157

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

Наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України PDF (Українська)
О. В. Невмержицька, О. Ю. Кузнєцов 158-163
Роль платіжного балансу в забезпеченні переходу до стратегії зростання на основі внутрішнього попиту PDF (Українська)
Д. В. Гордєєва 164-174
Проблемні аспекти управління процесами енергозбереження на регіональному рівні PDF (Українська)
М. А. Вознюк 175-182
Розвиток ринку M&A в Україні PDF (Українська)
Д. А. Горовий 183-190
Совершенствование механизмов восстановления платежеспособности в процедуре внешнего управления PDF (Русский)
С. Е. Кован 191-197
Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансових ринків PDF (Українська)
О. І. Черняк, І. І. Васильченко 198-205
Інтелектуалізація як фактор забезпечення інноваційного розвитку економіки України PDF (Українська)
О. О. Другов 206-213
Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні PDF (Українська)
С. В. Науменкова, Л. Ю. Гавриш 214-222
Анализ итогов реализации в автономной республике Крым государственной программы «Собственный дом» PDF (Русский)
Г. П. Кондрашова 223-228
Теоретичне обґрунтування критеріїв раціональності у формуванні фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку PDF (Українська)
Б. І. Пшик 229-236
Совершенствование валютного регулирования как фактор обеспечения устойчивости денежного обращения PDF (Русский)
С. В. Мищенко 237-245
Институциальные изменения в денежной системе Украины: концептуальный подход PDF (Русский)
А. Брыль 246-251
Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України PDF (Українська)
Ж. М. Довгань 252-259
Теоретичні аспекти банківського кредитування підприємств АПК PDF (Українська)
А. М. Ісаян 260-268
Трансформації національних ринків страхування життя в умовах євроінтеграції PDF (Українська)
І. М. Привалова, О. М. Привалова 269-276
Теоретичні основи, практика і принципи фармацевтичного страхування PDF (Українська)
О. М. Залєтов 277-280

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу банківських установ PDF (Українська)
О. В. Бровар 281-289
Формирование познавательной компетентности специалиста PDF (Русский)
A. В. Доронин, М. С. Доронина 290-296
Развитие экономического кластерного зонирования по факторам человеческого потенциала в регионах Беларуси PDF (Русский)
П. В. Герасенко 297-303
Диференціація регіонів України за розвитком соціальної сфери та міжбюджетних відносин PDF (Українська)
О. М. Тищенко, Н. Ю. Тимушева 304-310