Vol 2, No 13 (2012)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

Визначення пріоритетності критеріїв вибору банку для прийняття рішення про відкриття депозитного рахунку PDF (Українська)
Н. М. Внукова, М. В. Цеберман 3-9
Забезпечення фінансової стійкості банків в сучасних умовах PDF (Українська)
О. О. Лєгостаєва, Т. В. Самохіна 10-15
Стрес-тестування, як одна зі складових прогнозування діяльності банків України PDF (Українська)
А. Ф. Волобуєв, Є. А. Іващенко 16-20
Удосконалення методичного підходу щодо системи оцінки та управління кредитними ризиками банку PDF (Українська)
І. В. Карбівничий 21-28
Характеристика кредитного процесу в українських комерційних банках PDF (Українська)
В. А. Сидоренко 29-38
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «контролінг» у банківській діяльності PDF (Українська)
М. В. Максимова 39-47
Страхування ризиків як напрям забезпечення безпеки операцій банків з іпотечного кредитування PDF (Українська)
В. В. Орлов 48-52
Сучасні проблеми капіталізації української банківської системи в умовах фінансової глобалізації PDF (Українська)
Ю. В. Прохорова 53-57
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків PDF (Українська)
К. М. Азізова, Ю. С. Тысячная 58-63
Теоретичний аналіз сучасних методик визначення кредитного рейтингу банку PDF (Українська)
Б. В. Самородов 64-75
Теоретичні аспекти сутнісного поняття інвестиційного ризику банку PDF (Українська)
О. І. Дмитренко 76-81
Вдосконалення контролю за параметрами процентної політики банків у системі банківського нагляду України PDF (Українська)
О. П. Заруцька 82-88
Функції, принципи, цілі та інструментарій банківського нагляду PDF (Українська)
О. М. Сидоренко 89-96
Реструктуризація як один з інструментів виходу з кризи PDF (Українська)
Н. Ю. Фітас 97-101

The topical questions about the development of finance, account and audit

Ідентифікація ресурсів інтелектуального капіталу виробничої організації PDF (Українська)
Т. С. Молодоря 102-112
Науково-методичні підходи до діагностування фінансової безпеки підприємства PDF (Українська)
В. Г. Сословський, Ю. С. Яловенко 113-117
Інвестиційна привабливість підприємства як об’єкт управління PDF (Українська)
О. Б. Жихор, М. М. Москвич 118-123
Експрес-оцінювання фінансової надійності підприємства PDF (Українська)
К. В. Орєхова 124-134
Проблемні тенденції та позитивні зрушення на світовому ринку перестрахування PDF (Українська)
О. В. Кнейслер 135-141
Методичний підхід до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства PDF (Українська)
Є. О. Полтавська, С. В. Кавун 142-147
Розвиток організаційного знання як одна з передумов економічної безпеки підприємства PDF (Українська)
І. Б. Галюк 148-155
Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності PDF (Українська)
В. В. Маринович 156-161
Функціонування механізму управління економічною безпекою промислових підприємтв в умовах сучасного розвитку PDF (Українська)
А. С. Полянська, В. В. Бабенко 162-168
Фінансовий контроль як засіб протидії тінізації економіки та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом PDF (Українська)
Д. А. Файєр 169-176
Організація впровадження управлінського обліку PDF (Українська)
В. О. Лукін 177-183
Податкове регулювання діяльності фінансових посередників PDF (Українська)
В. Н. Гланц 184-188
Сущность экономических изменений на предприятиях черной металлургии России и США, определяющие перспективу их долгосрочного развития PDF (Русский)
В. В. Смирнов 189-194
Методологічні основи системи кадрової безпеки підприємства PDF (Українська)
А. О. Єременко, Т. В. Полозова 195-198

The models and process technology of the financial information

Застосування методу z-перетворень для дослідження поведінки лінійної моделі міжнародної торгівлі PDF (Українська)
В. М. Кузніченко, В. І. Лапшин 199-206
Use of theory of truncated distribution for evaluation of risk of financial operations PDF
V. Iu. Dubnitskyi, O. Iu. Miroshnyk 207-214
Разработка экспертной системы формирования инвестиционного портфеля с использованием аппарата нечеткой логики PDF (Русский)
Е. А. Шаповалова, М. М. Чернышова 215-221

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

Монетизация экономики Украины как фактор экономического развития PDF (Русский)
А. П. Вожжов, Д. В. Черемисинова 222-230
Финансовая архитектура и трансформации ипотечных активов в экономике PDF (Русский)
Е. Л. Гринько 231-237
Оцінка другої хвилі рецесії фінансового ринку PDF (Українська)
А. А. Ганчук, М. П. Овчарук 238-243
Інформаційно-комунікативний контекст трансформацій сучасної світової економіки PDF (Українська)
О. Г. Домбровський 244-249
Конвергенция экономической структуры Украины и Германии и место финансовой деятельности в этом процессе PDF (Русский)
С. И. Архиереев 250-258
Розвиток інноваційної діяльності в Україні: економіко-правове забезпечення PDF (Українська)
О. Є. Костюченко, А. Є. Удянський 259-265
Методика оценки эффективности реализации государственных программ PDF (Русский)
А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова 266-275
Держава як продавець ресурсів на фінансовому ринку PDF (Українська)
О. В. Ісаєва 276-282
Стан бюджетного процесу та регіонального розвитку PDF (Українська)
М. С. Пашкевич, В. В. Дорофієнко 283-289
Інноваційні інструменти залучення фінансових ресурсів для розвитку національної економіки PDF (Українська)
Н. М. Пантелєєва 290-296
Формування системи мотивацій виробничого інвестування вітчизняних корпорацій PDF (Українська)
Н. І. Климова 297-302
Реформування системи пенсійного страхування в Україні та визначення ролі фінансових консультантів PDF (Українська)
С. А. Ачкасова, Є. О. Малишко 303-309
Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан, перспективи розвитку і особливості оподаткування PDF (Українська)
Т. В. Мединська, І. Л. Боднарюк 310-318

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

Тенденції соціально-економічного розвитку областей України PDF (Українська)
О. М. Тищенко, Н. Ю. Тимушева 319-324
Екологічне страхування: український аспект PDF (Українська)
О. Л. Проценко 325-329
Формування професійної компетенції у процесі практичного навчання PDF (Українська)
Р. П. Лісна, В. О. Тригуб 330-334