Vol 2, No 9 (2010)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
О. М. Тищенко, В. В. Ходєєва
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF (Українська)
O. A. Камуз
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF (Українська)
Н. П. Погореленко, Л. Є. Олексенко
РОЗВИТОК СИСТЕМ МІЖНАРОДНИХ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
O. I. Антоненко
БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ PDF (Українська)
Н. М. Внукова, H. B. Гончарова
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ PDF (Українська)
О. М. Сидоренко, A. O. Мирошиіченко
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ PDF (Українська)
3. M. Карасьова, A. A. Решетняк
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ PDF (Українська)
H. B. Iзюмцева, Р. П. Лісна, A. M. Ісаян
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ «BANCASSURANCE» PDF (Українська)
Н. Є. Остроушко Н. Є., Л. Є. Астахова
АНТИКРИЗОВА ГІБРИДНА УГОДА З ТРАНСПОЗИЦІЇ РИЗИКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ PDF (Українська)
M. A. Ребрик
ЛОГIСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ PDF (Українська)
І. І. Біломістна, O. H. Тридід
РАННЯ ДІАГНОСТИКА КРИЗИ ЛІКВІДНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ PDF (Українська)
Ю. C. Ребрик
БАНК В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ: ТЕОРЕТИЧНО-СУТТЄВІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
H. C. Лобігер
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ PDF (Українська)
H. П. Верхуша

The topical questions about the development of finance, account and audit

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
О. М. Тридід, І. П. Дзьобко
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
Г. М. Азаренкова, Ю. С. Балясна, Т. О. Доценко, А. І. Ковальова
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Ю. М. Тимощенко
ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
В. С. Сизова
РОЛЬ АУДИТУ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
М. Я. Гедз
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗА ВІДХИЛЕННЯМИ PDF (Українська)
О. В. Мельниченко
Social policy; tax adjusting; directions of realization of social policy; tax instruments;incentives. PDF (Українська)
О. В. Грачев
ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ФІНАНСОВІ КЛАСТЕРИ PDF (Українська)
Ю. К. Костюк
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF (Українська)
K. B. Орєхова, К. В. Єрмаков
МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ PDF (Українська)
В. Ю. Подчесова

The models and process technology of the financial information

ОБЛІК В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF (Українська)
О. П. Кундря-Висоцька, О. І. Скаско
ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНЬОГО ПОЛЬСКОГО ЗАПИСУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНТЕРВАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ КАЛЬКУЛЯТОРІВ PDF (Українська)
В. Ю. Дубницький, A. M. Кобилін, Б. B Самородов
СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ УЗГОДЖЕНОСТІ РУХУ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF (Українська)
B. A. Малахов
Про можливість використання Excel в організації розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам ВНЗ PDF (Українська)
A. Я. Страхарчук, B. П. Страхарчук

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

Сохранение бизнеса градообразующих предприятий – необходимое условие социальной стабильности PDF (Русский)
А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, С. Е. Кован, О. Г. Крюкова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
В. В. Капыльцова, Е. И. Рыктор
Використання світового досвіду складання та просування привабливого образу держав для поліпшення ділового та інвестиційного клімату в Україні PDF (Українська)
С. М. Пашова, І. М. Вядрова
Механізм розвитку малого підприємництва та його вплив на трансформацію трудового потенціалу в умовах виходу з кризи PDF (Українська)
В. С. Марцин
Історичні передумови формування та джерела походження теорії соціального капіталу PDF (Українська)
М. В. Шипілова
Формування системи сільськогосподарської кредитної кооперації PDF (Українська)
О. О. Непочатенко
Фінансові інструменти іпотечного ринку PDF (Українська)
В. В. Глущенко, В. Ю. Прокопенко

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА PDF (Русский)
O. M. Кульбашна
До питання підвищення фахового рівня студентів напряму підготовки “Банківська справа” PDF (Українська)
X. O. Засадна