Vol 1, No 6 (2009)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ – ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ PDF (Українська)
В. В. Глущенко, I. B Штомпель
СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
В. Ю. Дубницький, P. П. Лісна, K. O. Кузьміна
ВИКОРИСТАННЯ ТРИРІВНЕВОЇ МЕТОДИКИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ КРЕДИТУВАННЯ НА БАНК- КОНТРАГЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ PDF (Українська)
Н. Г. Маслак, Н. П. Пашкурова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ БАНКОВСКИХ ССУД PDF (Українська)
T. A. Чашко, O. A. Кравец
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОЙ И ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА PDF (Русский)
Е. Л. Гринько, A. I. Малясова
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF (Українська)
Н. Р. Слав’юк, O. B. Гнатишак
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ БАНКУ PDF (Українська)
C. B. Запорожець, C. O. Піскун
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У БАНКУ PDF (Українська)
Н. М. Внукова, T. B. Кострюкова
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ PDF (Русский)
В. І. Успаленко, H. B. Заика
ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОРМ ДЕПОЗИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF (Українська)
В. І. Успаленко, O. C. Сидоренко
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ У СПОЖИВЧОМУ КРЕДИТУВАННІ PDF (Українська)
Н. М. Внукова, M. O. Васильєва
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТУВАННЯ В БАНКУ PDF (Українська)
Н. М. Внукова, А. Ю. Меньшова
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПРОМОЖНІСТЬ ВИКОНУВАТИ НИМИ СВОЮ МІСІЮ PDF (Українська)
H. C. Островська, I. M. Якуб’як
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ ПОЗИЦІОНУВАННЯ BANK OF AMERICA НА СВІТОВОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ PDF (Українська)
П. Є. Житний, K. B. Єрмакова, Г. B. Дєдова

The topical questions about the development of finance, account and audit

СУЧАСНИЙ СТАН ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF (Українська)
Н. В. Ткаченко
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
I. Є. Астахова, Є. О. Касьян
ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНА ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF (Українська)
А. І. Швиденко, В. М. Бровко

The models and process technology of the financial information

МОДЕЛЬ БАНКУ ЯК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА PDF (Українська)
Л. Д. Філатова

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРАЦІ PDF (Українська)
Н. В. Бахчеванова

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ PDF (Русский)
Е. Н. Кульбашная
ДЕЛЕГУВАННЯ ТА САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF (Українська)
В. І. Пересунько