Vol 2, No 5 (2008)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ) PDF (Українська)
Л. О. Українська, С. Ф. Чернишова
РОЛЬ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ У ФОРМУВАННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ БАНКАМИ PDF (Українська)
I. M. Федосік, B. M. Каднічанська
ПРОЦЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКАМИ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АССИМЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ PDF (Русский)
Н. І. Волкова, P. A. Герасименко
КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
B. C. Котковський
ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
A. A. Воронкова, Л. В. Куцина
УПРАВЛІННЯ РУХОМ ГРОШОВИХ КОШТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ НОРМОВАНОГО РОЗМАХУ PDF (Українська)
O. Г. Дяченко

The topical questions about the development of finance, account and audit

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ PDF (Українська)
I. Є. Астахова, І. О. Караченцева, Л. М. Кметик
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
О. В. Бервено, О. В. Ярмак
НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
C. B. Шубіна, М. Ю. Авакян
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
T. M. Журавель, С. Ю. Романенко

The models and process technology of the financial information

ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
Л. В. Соколова, O. M. Бакаєва
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ НА ПОЛІГРАФІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF (Українська)
В. С. Сизова, O. B. Денисова
МОДЕЛІ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ PDF (Українська)
M. B. Новожилова, H. A. Лєушина

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
I. B. Шкодіна, О. В. Підліснюк
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ОСНОВА ВИХОДУ УКРАЇНИ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
В. І. Мельникова, О. П. Мельникова
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ У РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Л. М. Шалімова, О. О. Шалімова

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

НООСФЕРНА ГОСПОДАРСЬКА КУЛЬТУРА ЯК МЕХАНІЗМ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська)
О. М. Броницький
ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗАХ PDF (Русский)
A. A. Метешкин
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВУЗІВСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА ЕКОНОМІСТА PDF (Українська)
O. I. Бобик О.І., Г. I. Берегова